LAUREACI

Bon Wakacyjny Itaki o wartości 10 000 zł. - Adam J. ( ECKPNKT)

Skutera Zipp Quantum Classic 125 - Aleksandra M. (KOCPRJC)

Ekspres ciśnieniowy Saeco - Sylwia J. (H2HO23X)

Laptop marki ASUS – Anna Z. (JUYL9UK )

Robot kuchenny marki Tefal Masterchef – Marceli W. (FN9KWP9)

ZASADY I REGULAMIN

Złóż deklarację PIT za rok 2016 w Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 4, 41-400 Mysłowice.

Wskaż mysłowice jako miejsce zamieszkania. Zachowaj kopię złożonej deklaracji PIT.

Od 1 kwietnia do 10 maja wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej lub wrzuć wydrukowany i wypełniony formularz do jednej z urn promocyjnych znajdujących się w punktach obsługi loterii.

NAGRODY

NAGRODA GŁÓWNA

Bon wakacyjny ITAKA
o wartości 10 000 PLN

Ekspres ciśnieniowy
SAECO

Laptop ASUS

Skuter Zipp Quantum
Classic 125

Robot Tefal
Masterchef Gourmet

WEŹ UDZIAŁ

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer PESEL
Twój urząd skarbowy
Data urodzenia*
Email**
Telefon kontaktowy
* Wypełnić tylko w przpadku osób,
które nie mają nadanego nr PESEL
**nie dotyczy uczestnika nieposiadającego adresu e-mail

KONTAKT

ORGANIZATOR LOTERII:

SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA

tel.: 42 636 90 97
tel.: 42 636 90 93
faks: 42 636 90 97 wew. 17

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź